เพราะการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด....โครงการฯ เชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้เพื่อต่อยอดความคิดและทักษะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านนโยบาย การวางแผน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหัวข้ออื่นๆ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้ มาร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อหลากหลาย พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ และแน่นอน... ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย... สามารถเข้าเรียนรู้ได้ฟรี...อย่ารอช้า... เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ... เริ่มเรียนรู้ไปกับคอร์สออนไลน์ฟรีสมัครได้แล้ววันนี้ ...

อ่านต่อ

8 มีนาคม 2565 วันสตรีสากลโครงการฯ ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) โดยในทุกๆ กิจกรรมของโครงการฯ เราเปิดโอกาสให้ทั้งหญิงและชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา ฝึกอบรม รับฟังข้อคิดเห็น และการตรวจประเมินโรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ...

อ่านต่อ

โครงการฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จัดการฝึกอบรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลงและย่อม โดยมี ดร. ...

อ่านต่อ

การลดของเสียและใช้ประโยชน์จากของเสียตามแนวคิด Circular Economy เป็นอีกหนึ่งกระแสหลักที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โครงการฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ...

อ่านต่อ

นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ มาตรฐาน การตรวจสอบรับรองของไทย กับการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่สากล จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ...

อ่านต่อ