March 8, 2022

8 มีนาคม 2565 วันสตรีสากล

โครงการฯ ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) โดยในทุกๆ กิจกรรมของโครงการฯ เราเปิดโอกาสให้ทั้งหญิงและชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา ฝึกอบรม รับฟังข้อคิดเห็น และการตรวจประเมินโรงงาน 

เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล โครงการฯ ขอเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จที่เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหญิงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความท้าทายในการเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 

คลิกที่นี่ เพื่อดูเรื่องราวฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Related Posts

International Women’s Day 2022