8 มีนาคม 2565 วันสตรีสากลโครงการฯ ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) โดยในทุกๆ กิจกรรมของโครงการฯ เราเปิดโอกาสให้ทั้งหญิงและชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา ฝึกอบรม รับฟังข้อคิดเห็น และการตรวจประเมินโรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ...

อ่านต่อ