การสัมมนาและฝึกอบรม

ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการสัมมนาและฝึกอบรมของโครงการฯ

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมของโครงการฯ เรามีหลากหลายหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป ช่างเทคนิค วิศวกร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับการสัมมนาและฝึกอบรม

June 13, 2022

...

May 3, 2022

...

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]