นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “Eco Industrial Town” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...

อ่านต่อ